O ozobocie słów kilka

Ozobot to mały robot, który uczy dzieci programowania poprzez rysowanie. Za pomocą kolorowych kodów, na kartce papieru lub tablecie, dzieci programują zadania, które wykonuje robot. Dzieci mogą zakodować sposób poruszania się i efekty świetlne. Rysowanie drogi dla Ozobota dostarcza dzieciom dużo zabawy i radości gdy robot wykonuje ich polecenia.

Scenariusza zajęć z ozobotami

Biebliotekę materiałów, a w niej pomocne informacje, scenariusze zajęć, pomysły i wiele inspiracji znajdziesz na stronie producenta:

Kliknij tutaj.

Zaprogramowane scenariusze to scenariusze, które powstały specjalnie do projektu „Bajki ozobotów”.

Kliknij tutaj